Hoofdsponsor van RTC Twente - Fietz Denekamp Hoofdsponsor van RTC Twente - Morein Kunststoffen Hoofdsponsor van RTC Twente - Rabobank Denekamp Hoofdsponsor van RTC Twente - Welkoop Denekamp

Bestuur

In het bestuur van RTC Twente hebben de volgende personen zitting: 

Voorzitter

Gerwin Te Velthuis

E-mail: gerwintv@kpnmail.nl

Secretaris

Raymond Hofstee

E-mail: raymond.hofstee@gmail.com

Penningmeester

Jan Oude Nijeweme

E-mail: jfmoudenijeweme@hetnet.nl

Lid

Wim Krabbe 

 

Email: wimkrabbe@online.nl

Lid

Niek Velthuis

 E-mail: nvelthuis@gmail.com

Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de 'dagelijkse gang van zaken' en de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Tevens is zij bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten. 

De voorzitter is onder meer verantwoordelijk voor de leiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen van de vereniging, de uitvoering van de genomen besluiten en de verantwoording van het gevoerde en te voeren beleid aan de jaarlijkse ledenvergadering. De secretaris is onder meer verantwoordelijk voor de administratieve zaken van de vereniging en het uitbrengen van een verslag aan de jaarlijkse ledenvergadering over de bestuurlijke aangelegenheden van het voorafgaande jaar. De penningmeester is onder meer verantwoordelijk voor het beheren van de financiële zaken van de vereniging en het uitbrengen van een verslag aan de jaarlijkse ledenvergadering over het gevoerde financiële beleid.

Bestuursvergaderingen

Deze vinden meestal één keer per 6 weken plaats, hieronder de data van de vergaderingen voor het jaar 2018.

-       15 Januari; bestuursvergadering. Aanvang: 20.00 uur. Gastheer: Raymond

-       Donderdag 22 Februari; ALV. Locatie: Concordia. Aanvang 20.00 uur.

-       5 maart; bestuursvergadering. Aanvang 20.00 uur. Gastheer: Gerwin.

-       9 april; bestuursvergadering. Aanvang 20.00 uur. Gastheer: Wim

-       15 mei; bestuursvergadering. Aanvang 19.30 uur. Gastheer: Jan

-       18 juni; bestuursvergadering. Aanvang 20.00 uur. Gastheer: Niek

-       17 september; bestuursvergadering. Aanvang: 20.00 uur. Gastheer: Raymond

-       8 oktober; bestuursvergadering. Aanvang: 20.00 uur. Gastheer: Gerwin

-       12 november; bestuursvergadering. Aanvang: 20.00 uur. Gastheer: Wim

-       17 december; bestuursvergadering. Aanvang: 20.00 uur. Gastheer: Jan


Hoofdsponsor van RTC Twente - Fietz Denekamp Hoofdsponsor van RTC Twente - Morein Kunststoffen Hoofdsponsor van RTC Twente - Rabobank Denekamp Hoofdsponsor van RTC Twente - Welkoop Denekamp