Hoofdsponsor van RTC Twente - Fietz Denekamp Hoofdsponsor van RTC Twente - Morein Kunststoffen Hoofdsponsor van RTC Twente - Landgoed de Holtweijde Hoofdsponsor van RTC Twente - Welkoop Denekamp

Lidmaatschap

RTC Twente kent gewone leden, ereleden en begunstigers. Gewone leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het secretariaat of via het aanmeldingsformulier, door het bestuur zijn toegelaten en zijn ingeschreven bij de NTFU. Ereleden zijn natuurlijk personen die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe worden benoemd door de algemene ledenvergadering op basis van een voorstel dat gedragen wordt door tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen. Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten en die de vereniging steunen in financiële en/of materiële zin.

De gewone leden zijn verplicht de contributie te betalen die jaarlijks door de ledenvergadering wordt vastgesteld.

Dit houdt derhalve in (januari 2020):

Leden kunnen gratis deelnemen aan alle door de vereniging georganiseerde evenementen. 

Beëindiging van het gewone lidmaatschap geschiedt onder meer door schriftelijke opzegging bij het secretariaat vóór 1 december van een verenigingsjaar, waarbij beëindiging ingaat aan het eind van een verenigingsjaar en waarbij de contributie verschuldigd is tot en met het einde van het verenigingsjaar waarin de beëindiging plaats vindt.

Hoofdsponsor van RTC Twente - Fietz Denekamp Hoofdsponsor van RTC Twente - Morein Kunststoffen Hoofdsponsor van RTC Twente - Landgoed de Holtweijde Hoofdsponsor van RTC Twente - Welkoop Denekamp