Hoofdsponsor van RTC Twente - Fietz Denekamp Hoofdsponsor van RTC Twente - Morein Kunststoffen Hoofdsponsor van RTC Twente - Landgoed de Holtweijde Hoofdsponsor van RTC Twente - Welkoop Denekamp

Bestuur

In het bestuur van RTC Twente hebben de volgende personen zitting: 

Voorzitter

Gerwin te Velthuis

E-mail:  bestuur@rtctwente.nl

Secretaris

Jasper Hof

E-mail: bestuur@rtctwente.nl

Penningmeester

Marcel Kluijtmans

E-mail:  bestuur@rtctwente.nl

Lid Algemene Zaken

Stefan Brilhuis

E-mail:  bestuur@rtctwente.nl

Lid Marketing & Communicatie

Steven Bodde 

E-mail:  bestuur@rtctwente.nl

---

Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de 'dagelijkse gang van zaken' en de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Tevens is zij bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten. 

De voorzitter is onder meer verantwoordelijk voor de leiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen van de vereniging, de uitvoering van de genomen besluiten en de verantwoording van het gevoerde en te voeren beleid aan de jaarlijkse ledenvergadering. De secretaris is onder meer verantwoordelijk voor de administratieve zaken van de vereniging en het uitbrengen van een verslag aan de jaarlijkse ledenvergadering over de bestuurlijke aangelegenheden van het voorafgaande jaar. De penningmeester is onder meer verantwoordelijk voor het beheren van de financiële zaken van de vereniging en het uitbrengen van een verslag aan de jaarlijkse ledenvergadering over het gevoerde financiële beleid.

 

 

Hoofdsponsor van RTC Twente - Fietz Denekamp Hoofdsponsor van RTC Twente - Morein Kunststoffen Hoofdsponsor van RTC Twente - Landgoed de Holtweijde Hoofdsponsor van RTC Twente - Welkoop Denekamp