Hoofdsponsor van RTC Twente - Fietz Denekamp Hoofdsponsor van RTC Twente - Morein Kunststoffen Hoofdsponsor van RTC Twente - Landgoed de Holtweijde Hoofdsponsor van RTC Twente - Welkoop Denekamp

Gedragsregels

Alle leden van RTC Twente zijn verplicht zich aan de onderstaande gedragsregels te houden.

In het veld

In het Regionaal Overleg Noordoost Twente zijn in samenspraak met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Overijssels Landschap en andere terreineigenaren de volgende gedragsregels opgesteld:

Veldtoerfietsen is alleen toegestaan op (zand)wegen en fietspaden die voor het publiek zijn opengesteld. Wandelpaden blijven verboden terrein. Toerfietsverenigingen mogen hiervan alleen afwijken als goedkeuring is verkregen van Staatsbosbeheer, het Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en particuliere terreinbeheerders.

Staatsbosbeheer, het Landschap Overijssel en Natuurmonumenten hebben op een (geografische) kaart de gevoelige en derhalve verboden gebieden ingetekend. Elke toerfietsvereniging zal het gemarkeerde gebied respecteren.

Houd rekening met andere natuurliefhebbers en schreeuw niet bij het naderen van een andere fietser of wandelaar.

Gooi geen papier of ander afval in het bos, maar neem het mee naar huis.

Fiets in kleine groepen en zorg voor een goede begeleiding van nieuwkomers.

Fiets op verantwoorde wijze. Haal alleen in op plaatsen die voldoende ruimte bieden en geef een duidelijk en fatsoenlijk belsignaal. Respecteer de andere bospadengebruikers.

Het dragen van een helm is verplicht

Wees sportief en schrijf je in wanneer je mee wilt doen aan een veldtoertocht. Zwartrijden wordt door niemand gewaardeerd. Bovendien ben je als zwartrijder niet verzekerd en loop je grote risico's als er wat gebeurt.

Laat de controle op goed gedrag niet alleen aan anderen over maar meld wangedrag aan de organiserende vereniging. Het gaat immers om het behoud van onze natuur en om de toekomst van je eigen fietsplezier.

Het Regionaal Overleg Noordoost Twente zal fungeren als aanspreekpunt mocht blijken dat nader overleg met Staatsbosbeheer, het Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en particuliere terreinbeheerders wenselijk is ingeval van klachten, wangedrag, etc.

Een probleem is de niet-georganiseerde veldtoerfietser. Afgesproken is dat Staatsbosbeheer, het Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en particuliere terreinbeheerders de niet-georganiseerde veldtoerfietser ingeval van wangedrag aanspreekt, eventueel naam en adres noteert en zonodig deze gegevens doorgeeft aan de contactpersoon van de elf toerfietsverenigingen die vervolgens contact zal opnemen met de betreffende veldtoerfietser.

De bewegwijzering van de route (lint aan boomtak) heeft de instemming van Staatsbosbeheer, het Landschap Overijssel en Natuurmonumenten en particulier terreinbeheerders.

De toerfietsverenigingen zijn bereid om mee te helpen bij het onderhoud van bos en fietspaden als Staatsbosbeheer, het Landschap Overijssel en Natuurmonumenten hierom vragen.

Op de weg

Gedurende het zomerseizoen (maart-september) gelden tijdens clubritten en andere toerfietsevenementen de volgende gedragsregels:

De voorrijders bepalen het tempo.

Twee aan twee fietsen

Na het aflossen zo snel mogelijk weer aansluiten of invoegen.

Als er gestopt moet worden, geven de voorrijders een stopteken (met de arm) en roepen "STOP". Iedereen gehoorzaamt dit commando en geeft dit zo nodig door.

Als de weg vrij is van verkeer is, geven de voorrijders een teken (met de arm) en roepen "VRIJ". Iedereen gehoorzaamt dit commando en geeft dit zo nodig door.

Bij linksaf: de voorrijders geven de richting aan (met de arm) en roepen duidelijk "LINKSAF". Iedereen gehoorzaamt dit commando en geeft dit zo nodig door.

Bij rechtsaf: de voorrijders geven de richting aan (met de arm) en roepen duidelijk "RECHTSAF". Iedereen gehoorzaamt dit commando en geeft dit zo nodig door.

Bij rechtdoor: de voorrijders geven de richting aan (met de arm) en roepen duidelijk "RECHTDOOR". Iedereen gehoorzaamt dit commando en geeft dit zo nodig door.

Bij auto voor: de voorrijders roepen duidelijk: "AUTO VOOR" Iedereen geeft zo nodig dit commando door, geeft ruimte of ritst.

Bij auto achter: de laatste rijders roepen duidelijk: "AUTO ACHTER". Iedereen geeft zo nodig dit commando door, geeft ruimte of ritst.

Bij pech of lek: iedereen rijdt naar een veilige plek d.w.z. inrit of brede berm, waar de pech wordt verholpen.

Bij obstakel op de weg (gat, paaltjes, tak etc.): duidelijk melden en doorgeven (mondeling of d.m.v. gebaar).

Bij twijfel links- of rechtsaf: niet twijfelen, maar langzaam rechtdoor rijden.

Wijzig nooit abrupt je rijrichting en rem nooit plotseling.

Het dragen van een helm is verplicht.

Hoofdsponsor van RTC Twente - Fietz Denekamp Hoofdsponsor van RTC Twente - Morein Kunststoffen Hoofdsponsor van RTC Twente - Landgoed de Holtweijde Hoofdsponsor van RTC Twente - Welkoop Denekamp