Hoofdsponsor van RTC Twente - Fietz Denekamp Hoofdsponsor van RTC Twente - Morein Kunststoffen Hoofdsponsor van RTC Twente - Landgoed de Holtweijde Hoofdsponsor van RTC Twente - Welkoop Denekamp

Lidmaatschap RTC Twente

RTC Twente kent gewone leden, ereleden en begunstigers. Gewone leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het secretariaat of via het aanmeldingsformulier, door het bestuur zijn toegelaten en zijn ingeschreven bij de NTFU.

De gewone leden zijn verplicht de contributie te betalen die jaarlijks door de ledenvergadering wordt vastgesteld.

Contributie (stand sept. 2021):

Leden kunnen gratis deelnemen aan alle door de vereniging georganiseerde evenementen. 

Voordelen NTFU lid

Meer informatie over de NTFU vind je op de website van de Nederlandse Toer Fiets Unie.
 

Beëindigen lidmaatschap RTC Twente

Beëindiging van het gewone lidmaatschap geschiedt onder meer door schriftelijke opzegging per mail naar bestuur@rtctwente.nl bij het secretariaat vóór 1 december van een verenigingsjaar, waarbij beëindiging ingaat aan het eind van een verenigingsjaar en waarbij de contributie verschuldigd is tot en met het einde van het verenigingsjaar waarin de beëindiging plaats vindt.

Soorten lidmaatschap

Ereleden zijn natuurlijk personen die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe worden benoemd door de algemene ledenvergadering op basis van een voorstel dat gedragen wordt door tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen. Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten en die de vereniging steunen in financiële en/of materiële zin.

Hoofdsponsor van RTC Twente - Fietz Denekamp Hoofdsponsor van RTC Twente - Morein Kunststoffen Hoofdsponsor van RTC Twente - Landgoed de Holtweijde Hoofdsponsor van RTC Twente - Welkoop Denekamp