Word lid van RTC Twente

RTC Twente kent gewone leden, ereleden en begunstigers. Gewone leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het secretariaat of via het aanmelding formulier, door het bestuur zijn toegelaten en zijn ingeschreven bij de NTFU.

De gewone leden zijn verplicht de contributie te betalen die jaarlijks door de ledenvergadering wordt vastgesteld.

Voordelen als lid van RTC Twente.

  Meer informatie over de NTFU vind je op de website van de Nederlandse Toer Fiets Unie.

  Beëindigen lidmaatschap RTC Twente

  Beëindiging van het gewone lidmaatschap geschiedt onder meer door schriftelijke opzegging per mail naar bestuur@rtctwente.nl bij het secretariaat vóór 1 december van een verenigingsjaar, waarbij beëindiging ingaat aan het eind van een verenigingsjaar en waarbij de contributie verschuldigd is tot en met het einde van het verenigingsjaar waarin de beëindiging plaats vindt.

  Soorten lidmaatschap

  Ereleden zijn natuurlijk personen die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe worden benoemd door de algemene ledenvergadering op basis van een voorstel dat gedragen wordt door tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen. Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten en die de vereniging steunen in financiële en/of materiële zin.

  Lidmaatschappen

  Nevenlidmaatschap
  € 26,00 jaarlijks
  Sublidmaatschap
  € 49,50 jaarlijks
  Hoofdlid
  € 52,50 jaarlijks

  Aanmelden

  Vul je gegevens in. Deze kun je later nog wijzigen en aanvullen.

  Accountgegevens

  Persoonsgegevens

  Onderstaande gegevens worden gebruikt voor onze ledenadministratie.

  Op het gebruik van deze website is het privacy- en cookieverklaring van toepassing.